Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

„Cyfrowobezpiecznie” w Szkole Podstawowej w Ciężkowicach

Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Dlatego przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym.Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa jest wiedza i świadomość na temat bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni tak, aby chronić swój wizerunek. Nasza wiedza nie może ograniczać się tylko do zasad korzystania z zasobów sieci, musimy znać ewentualne możliwe zagrożenia i ryzyko związane z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Dotyczy to wszystkich użytkowników- zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli - do których kierowany jest projekt. W ramach tych działań 16 maja 2018r. odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Nasi uczniowie spotkali się z edukatorem p. Pawłem Porębą, który poprowadził spotkanie ogólne jak i zajęcia warsztatowe dla klas gimnazjalnych. Uczniowie mieli możliwość wyboru tematu z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, aby nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. kradzieży tożsamości. Kolejnym elementem Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego było szkolenie rady pedagogicznej. Edukator zwrócił uwagę między innymi na bardzo ważny aspekt prawidłowego zabezpieczenia kont internetowych przez właściwie skonfigurowane hasło. Kolejnym działaniem w tym obszarze była prelekcja w dniu 24 września dla rodziców. Rodzice z uwagą i skupieniem uczestniczyli w spotkaniu.Narzędzia cyfrowe służą wspieraniu rozwoju uczniów, stanowią narzędzie pracy, zatem pamiętajmy o zasadach mądrego korzystania z nich.

Katarzyna Hołda, koordynator projektu

 

24 września 2018

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS