@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice, rozpocznie się   1 marca 2022 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci:

  • urodzone w roku 2015, 2016,

  • dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku szkolnym z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

ZASADY  DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI

Dziecko urodzone w roku 2015 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w roku 2016 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli spełnia jeden z warunków:

  • odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022,

  • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

  • jest starsze, ale w ubiegłym roku skorzystało z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 marca – 25 marca 2022 r. składanie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00:

  • zgłoszeń - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Ciężkowice Ostrusza, Kąśna Dolna-Górki (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu),

  • wniosków – (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych Uchwałą nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 15 kwietnia 2022 r.

2. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia - do 22 kwietnia 2022 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 29 kwietnia 2022 r. termin w postępowaniu rekrutacyjnym

   

I. ZGŁOSZENIE wypełniają rodzice, których dzieci należą do obwodu szkoły (czyli zamieszkałe w Ciężkowicach, Ostruszy, Kąśnej Dolnej-Górki).

 

II. WNIOSEK wypełniają rodzice, których dzieci są spoza obwodu (czyli z innych miejscowości niż Ciężkowice, Ostrusza, Kąśna Dolna-Górki).

 

 

 

Dokumenty:

rekrutacja do klasy pierwszej - wniosek pobierz

rekrutacja do klasy pierwszej - zgłoszenie pobierz

klauzula informacyjna dla rodziców kandydatów do szkoły pobierz

 

Wzory formularzy zgłoszenia i wniosku są również do pobrania w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00.

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W CIĘŻKOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Ciężkowicach

Rekrutacja absolwentów