Dyrektor szkoły

mgr Anna Średniawa – historia, geografia

 

Wicedyrektor szkoły

mgr Michał Cieśla – wychowanie fizyczne

 

ks. mgr Zając Jan - religia

ks. mgr Banaś Grzegorz – religia

mgr Bajorek Małgorzata - biologia, chemia

mgr Bieniek Beata – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

mgr Brataniec Małgorzata – historia, wiedza o społeczeństwie, wdż

mgr Cieśla Michał – wychowanie fizyczne

mgr Dziuban Joanna – wychowanie fizyczne

 

mgr Gabor Magdalena – historia, przyroda, logopedia

mgr Gadecka Renata – język polski

mgr Gaj Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Galas Rafał - wychowanie fizyczne

mgr Hołda Marta - historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Jurkiewicz Alina - edukacja wczesnoszkolna

mgr Kotul Dorota - matematyka, fizyka

mgr Kozioł Aneta – religia

mgr Król Aldona – język angielski

mgr Król Maria - edukacja wczesnoszkolna

mgr Kukułka Ewa – język polski, tyflopedagogika

 

mgr Miłkowska Małgorzata – muzyka, religia, wychowanie fizyczne

mgr inż. Miłkowski Dariusz – matematyka, informatyka

mgr Patyk Jadwiga – język niemiecki

mgr Pierz Anna – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotrowska Diana – język angielski

mgr Roczniak Joanna - edukacja wczesnoszkolna, logopedia, surdopedagogika

mgr Szymczyk Kalisz Sylwia – pedagogika specjalna, logopedia

mgr Wróbel Danuta – język polski

mgr Wróblewska Dorota - edukacja wczesnoszkolna

mgr Zagórska Jolanta – technika, plastyka

mgr Żaba Krystyna – matematyka

 

 

Kadra przedszkola

 

Irena Sikora  nauczyciel przedszkola

Agnieszka Galas nauczyciel przedszkola, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Anna Gurgul nauczyciel przedszkola

Justyna Król nauczyciel przedszkola

Paulina Przychodzka nauczyciel przedszkola

Anna Gomułka nauczyciel przedszkola, język angielski, zajęcia logopedyczne

Danuta Deś  nauczyciel przedszkola

Sylwia Zięba nauczyciel przedszkola

 

Pedagog - mgr Ciepiela Małgorzata

Pedagog specjalny - mgr Joanna Roczniak

Bibliotekamgr Schabowska Gabriela

                   - mgr Kozioł Aneta

 

Kierownik świetlicy -  mgr Mikos Jadwiga

                                 -  mgr Alina Jurkiewicz

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Grono pedagogiczne

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS