Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Ulotka opracowana przez

wicedyrektor Annę Średniawę

Uroczystość nadania imienia

Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Ciężkowicach

 

Do tej uroczystości Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach przygotowywała się od roku. Wtedy właśnie skierowano ankiety do uczniów, rodziców i mieszkańców Ciężkowic, aby zasugerowali w nich, jakiego powinna mieć patrona. Niemal w 90 procentach wskazywano na Św. Jana Pawła II. Ostateczną decyzję o zmianie imienia szkoły Rada Miejska  podjęła 18 października 2017 roku. Do tej pory szkoła nosiła imię Stefanii Sempołowskiej, która  jest postacią mało znaną.

23 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach zyskała wielkiego patrona- Świętego Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia miała miejsce w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach i rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Henryk Nowacki – Nuncjusz Apostolski, a koncelebransami byli: ks. Prałat  Dziekan Jan Zając – Proboszcz Parafii Ciężkowice, ks. Wicedziekan  Andrzej Berdzik, ks. Prałat Czesław Paszyński – Asystent Kościelny Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,  ks. Marcin Krępa – Dyrektor Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach, ks. Mariusz Żuczek, ks. Marek Migacz.

Przed Mszą ks. Dziekan i  Proboszcz Parafii – Jan Zając oczytał słowa Biskupa Andrzeja Jeża wyrażające zgodę na nadanie imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Ciężkowicach, a następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach Zdzisław Szczerba zapoznał zebranych z odpowiednią uchwałą.

Po Mszy Św. Rodzice przekazali sztandar Dyrektor Szkoły Zofii Tarasek, która zaprezentowała  go zebranym , a następnie  oddała Uczniom. Arcybiskup przekazał uczniom zbiór przemówień wygłoszonych przez Jana Pawła II przed modlitwą “Anioł Pański”. Pogratulował wyboru patrona, ale też zauważył, że przyjęcie Jego imienia zobowiązuje do solidnej nauki, bycia dobrym człowiekiem, życia w bliskości z Jezusem i rozwijania swojej wiary. Nakreślił zadania dla rodziców, nauczycieli i wychowawców szkoły, która powinna nie tylko kształcić, ale także wychowywać. Po słowach Arcybiskupa wokół sztandaru zgromadzili się przedstawiciele poszczególnych klas i złożyli ślubowanie.

Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali część artystyczną, w której naświetlili biografię Jana Pawła II, wspomnieli o procesie beatyfikacyjnym, kanonizacji. Podkreślili wyjątkowość  patrona i wielowymiarowość jego działań. Informacje biograficzne przeplatane były wierszami, fragmentami papieskich przemówień i piosenkami w wykonaniu chóru szkolnego. Arcybiskup Henryk Nowacki nie krył zachwytu. Podkreślał poziom artystyczny montażu i jego wykonania. Wyrazy uznania kierował do uczniów i osób przygotowujących występ (były to nauczycielki: Małgorzata Miłkowska i Renata Gadecka).

Po występie młodzieży i słowach Arcybiskupa  przemawiali zaproszeni goście: Prezes Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej Halina Węgrzyn, Starszy Wizytator Ryszard  Ostrowski reprezentujący Małopolskiego Kuratora Oświaty,  Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński.

Kolejnym punktem programu był przemarsz zebranych osób przed budynek Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, gdzie Dyrektor Szkoły Zofia Tarasek i Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz  odsłonili pamiątkową tablicę z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II i jego słowami: “Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Aktu  poświęcenia  dokonał Arcybiskup Henryk Nowacki.

Następnie zaproszeni goście przeszli do szkoły, by umieścić sztandar w miejscu jego stałej ekspozycji i wpisać się do księgi pamiątkowej. Zebrani mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych ukazujących postać Jana Pawła II, przeczytać wiersze stworzone przez uczniów na cześć patrona, przejrzeć kroniki szkoły oraz obejrzeć wystawę poprojektową „Świat wartości Jana Pawła II”.

Na zaproszenie, oprócz osób  wcześniej wymienionych, odpowiedziało wielu szacownych gości. Byli wśród nich m.in.: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch i Radni Powiatu Tarnowskiego – Stanisław Kuropatwa i Michał Koralik, Sekretarz Gminy Ciężkowice Beata Weron-Białas, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Domosławicach Kazimierz Wojnicki, Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj, Dyrektor ASPO w Ciężkowicach Anna Zagała, Komendant Policji w Ciężkowicach asp. szt. Łukasz Czeluśniak, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice Wojciech Sanek, Prezes Gminny OSP Druh Augustyn Włudyka, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach, Przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, Dyrektorzy szkół podstawowych  i przedszkoli Gminy Ciężkowice, emerytowani Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, Radni Gminy Ciężkowice, Sponsorzy uroczystości, Przedstawiciele Rady Rodziców i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Ciężkowicach uświetniły swoją obecnością  orkiestra strażacka OSP w Ciężkowicach i  liczne poczty sztandarowe, a wśród nich: poczet Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II z Nowego Sącza, poczty szkół z powiatu tarnowskiego noszących imię Jana Pawła II – Staszkówki, Łęgu Tarnowskiego, Gromnika, Skrzyszowa, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia  Jana Paderewskiego w Ciężkowicach,  Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Zborowicach, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jastrzębi, Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach i Polskiego Stronnictwa Ludowego z Ciężkowic.   

Nadanie imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Ciężkowicach było  wspaniałą uroczystością, która zapisze się trwale w pamięci jej uczestników. W ich sercach na zawsze pozostaną słowa Świętego Jana Pawła II:  “Musicie być mocni! (…) Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być mocni mocą nadziei (…) Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć!“. Będzie o nich przypominał sztandar szkoły.

Foto

Anna Jackowska

 

Decyzja Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

o nadaniu naszej szkole imienia


ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS