Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

Na terenie placówki działa świetlica przeznaczona dla uczniów rodziców pracujących.

Zajęcia organizowane w świetlicy są ciekawym urozmaiceniem życia szkolnego i wspomagają rozwój dzieci skłaniając je do twórczego myślenia i rozwijania własnych zainteresowań. Na świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, doskonalenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego.  Utrwalaniu wiadomości zdobytych w trakcie lekcji oraz gry i zabawy ruchowe w salce korekcyjnej. Ponadto uczniowie mogą odrabiać zadania domowe.

 

Godziny pracy świetlicy oraz opiekunowie

Świetlica szkolna

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Ciężkowicach

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

700-750

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

M. Ciepiela

H. Filar

1135-1235

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

S. Cygnar

M. Ciepiela

1235-1310

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

M. Ciepiela

H. Filar

1310-1330

S. Cygnar

S. Cygnar

-------------

------------

M. Ciepiela

1330-1400

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

 

S. Cygnar

M. Ciepiela

M. Ciepiela

M. Ciepiela

1400-1425

S. Cygnar

-------------

-------------

-------------

-------------

1425-1450

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

S. Cygnar

M. Ciepiela

M. Ciepiela

1135-1530

J. Mikos

J. Mikos

J. Mikos

J. Mikos

J. Mikos