Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

 1 IX 2021 r.      

 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych
 23 – 31 XII 2021 r.    
 Zimowa przerwa świąteczna
 17 I – 30 I 2022 r.

 Ferie zimowe

 14 – 19 IV 2022 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna
 24 V 2022 r.
 25 V 2022 r.
 26 V 2022 r.

 Egzamin ósmoklasisty

  1. język polski

  2. matematyka

  3. język obcy nowożytny

 
 24 VI 2022 r.
 Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 25 VI – 31 VIII 2022 r.         

 Ferie letnie

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 

   2.11.2021 r., 12.11.2021 r., 2.05.2022 r., 17.06.2022 r., 23.06.2022 r.

 Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Ciężkowicach