Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Rekrutacja 2024-2025

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciężkowicach informuje,

że od dnia 26 lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI
 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciężkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice, rozpocznie się 26 lutego 2024 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci:

  • urodzone w roku 2017, 2018
  • dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku szkolnym z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

 

ZASADY  DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI
 

Dziecko urodzone w roku 2017 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w roku 2018 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli spełnia jeden z warunków:

  • odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2023/2024,
  • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • jest starsze, ale w ubiegłym roku skorzystało z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 

26 luty – 22 marca 2024 r. składanie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00:

  • zgłoszeń - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu)

Ø wniosków – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

3 kwietnia 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12 kwietnia 2024r. potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia

18 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 

Na stronie internetowej: www.sp-ciezkowice.pl   znajdują się:
Załącznik nr 1- Zgłoszenie- dla uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły
Załącznik nr 2-
Oświadczenie o miejscu zamieszkania- załącznik do zgłoszenia
Załącznik nr 3- Wniosek-  dla uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły
Załącznik nr 4-
Kryteria- załącznik do wniosku

Wzory formularzy można również pobrać w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

22 lutego 2024
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS