Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

„Czytam z klasą - lekturki spod chmurki”

Czytam z klasą - lekturki spod chmurki – edycja V – Na tropach dobroczynności

Moduł II – Bądź dobry dla zwierząt

Uczniowie klasy Ia, Ib, IIb, IIIa i IIIb w II półroczu kontynuowali realizację innowacji pedagogicznej Czytam z klasą – lekturki spod chmurki edycja V Na tropach dobroczynności. Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa.

W II półroczu realizowali zadania II modułu Bądź dobry dla zwierząt.

Klasa Ia - Psie troski – Tom Justyniarski

1. Czytanie i omawianie lektury było pełne emocji. Dzieci bardzo przeżywały opisane w lekturze losy przygarniętego psa. Wypełniły metryczkę w Lekturniku. Narysowały główną postać oraz wybraną przygodę.

2. Zorganizowano Dzień Głośnego Czytania. Do współpracy w realizacji tego zadania włączyła się pani bibliotekarka, która przygotowała prezentację oraz przeczytała dzieciom fragment książki

3. Uczniowie indywidualnie zaprojektowali obrożę dla czworonożnego przyjaciela. Ozdobili je elementami zawartymi w przeczytanej lekturze. Prace dzieci zostały wyeksponowane w sali lekcyjnej. Poruszyliśmy także temat właściwej opieki i troski o bezpieczeństwo zwierząt.

4. Zadanie dobroczynne

- Dzieci wykonały plakaty zachęcających do adopcji zwierząt oraz do zbierania dla nich karmy. Prace zostały wyeksponowane na drzwiach wejściowych do szkoły jak i w świetlicy szkolnej.

- Zebrana karma i akcesoria typu: miski, obroże i inne zostały przekazane do schroniska dla psów w Wielogłowach koło Nowego Sącza.

Klasa Ib - Psie troski – Tom Justyniarski

1. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem śledzili losy psa Betty. Następnie wykonali wszystkie zadania w Lekturniku.

2. 7 lutego zorganizowano w klasie Dzień Głośnego Czytania. Zaproszono panią Dyrektor, panią bibliotekarkę oraz siostrę jednej z uczennic, aby przeczytały fragmenty książek o zwierzętach. Wszyscy uczniowie klasy pierwszej w tym dniu również głośno czytali dla swoich koleżanek i kolegów z klasy.

3. Uczniowie zaprojektowali obrożę dla zwierzątka z ilustracjami do lektury.

4. Dzieci zorganizowały szkolną zbiórkę darów dla schroniska. Najpierw w grupach stworzyli piękne plakaty promujące zbiórkę darów. Zawiesili je na drzwiach klasy. Następnie wszystkie złożone dary zostały spakowane i zawiezione do Gminnego Schroniska Zwierząt w Wielogłowach. Opiekunka schroniska była niezwykle wzruszona ofiarnością i dobrym sercem pierwszoklasistów i ich rodzin.

5. Drugim zadaniem związanym z dobroczynnością była pomoc ptakom zimą i samodzielne wykonanie dla ptaków kul z ziaren oraz tłuszczu i rozwieszenie ich na drzewach wokół szkoły.

Klasa IIb - Psie troski – Tom Justyniarski

1. Uczniowie samodzielnie przeczytali lekturę, a następnie rozwiązali quiz i uzupełnili Lekturnik. Z uśmiechem na twarzy dzieci przypominały sobie ciekawe wątki z książki.

2. Dnia 7 lutego zorganizowano Dzień Głośnego Czytania, na który zaproszona była Pani Dyrektor.

3. Projektowanie i wykonanie obroży – dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyy projekty obroży dla Betty.

4. Wykonanie kartonowej pizzy. Na kawałkach kartonu uczniowie rysowali kolejne wydarzenia z lektury, tworząc tym samym ciąg wydarzeń w kształcie pizzy.

5. Chętni uczniowie wzięli udział w szkolnej zbiórce darów dla schroniska. Dzieci przyniosły suchą karmę i akcesoria dla zwierząt.

Klasa IIIa - Sposób na Elfa -

1. Uczniowie samodzielnie przeczytali lekturę. Z zaciekawieniem poznawali kolejne wydarzenia związane z życiem psa w nowym domu. Uczyli się, w jaki sposób pomagać zwierzętom i czy w ogóle warto to robić.

2. Wykonali plakat promujący adopcję zwierząt ze schroniska.

3.Indywidualnie wykonali projekt obroży dla pupila.

4. Co tydzień kolejni uczniowie prezentowali ciekawe informacje o wybranych przez siebie zwierzętach.

Klasa IIIb - Mój przyjaciel – J. Wybieralski

1. Uczniowie uzupełnili Lekturnik ,wpisując, rysując i wklejając odpowiednie materiały. Ponadto omówiono rolę psów w życiu człowieka, dzieci poznały rasy psów, nauczyły się piosenki Jak rozmawiać trzeba z psem.

2 .07.02.24. w Dniu Głośnego Czytania zaproszono do klasy gości: Panią Dyrektor, Panią bibliotekarkę i mamę jednej uczennicy, które głośno czytały wybrane fragmenty książek o zwierzętach. Przy okazji przeprowadzono kilka zabaw czytelniczych. Do akcji włączyli się również chętni uczniowie. Spotkanie uwieńczyło głośne wspólne czytanie przez wszystkich obecnych w klasie, co było radosnym zakończeniem tego wydarzenia.

3. 09.02.24. w Dniu Pizzy każde dziecko wykonało swoją własną pizzę lekturową. Dzieci na poszczególnych częściach rysowały, naklejały wizerunki piesków, ich atrybuty (budy, miski, kości, zabawki) oraz cytaty dotyczące życia czworonogów.

4. Wykonanie plakatów w grupach na temat pomocy zwierzętom w trudnym czasie. Z przyniesionych różnorodnych materiałów powstały bardzo ciekawe i piękne plakaty. Ozdabiały one naszą klasę i korytarz szkolny.

5. Zadania dobroczynne. Dzieci w domach zorganizowały stołówki dla zwierząt – chętni przygotowali karmniki dla ptaków i wykorzystywali je w czasie zimy. Uczniowie włączyli się też w akcję zbierania karmy, misek i kocyków, które zostały dostarczone do klasy Ib, a następnie przekazane do schroniska dla psów.

 

Czytam z klasą - lekturki spod chmurki - edycja V - Na tropach dobroczynności

Moduł III - Bądź dobry dla roślin

Realizacja zadań III modułu w poszczególnych klasach przedstawia się następująco:

Klasa Ia - Jaś i zaczarowana fasola

1. Dzieci uzupełniły metryczkę i wykonały ilustracje do tytułu.

2. Każde dziecko wykonało też ilustracje do fragmentu baśni. Zorganizowana w klasie wystawa tych prac zachęcała innych odwiedzających nas rówieśników do przeczytania lektury.

3. Następnym zadaniem było założenie hodowli fasoli w barwnych, wcześnie przez uczniów przygotowanych słoiczkach. Hodowla udała się częściowo – jedni cieszyli się z okazałych fasolek, inni byli rozczarowani, ponieważ ziarenko nie wykiełkowało.

4. W ramach ostatniego zadania cała klasa zabawiła się w ogrodników. Każdy uczeń posadził kwiatki w doniczce, które potem ozdabiały szkolny korytarz i salę lekcyjną.

Klasa Ib - Pięć ziarnek grochu H. Ch. Andersena.

1. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali historii pięciu ziarenek grochu. Ze wzruszeniem śledzili losy groszku, który tyle radości sprawił chorej dziewczynce. Następnie wykonali wszystkie zadania w Lekturniku.

2. Uczniowie zgromadzili różne informacje związane z lekturą, a także postacią autora i wykonali „lekturę na wieszaku”. Realizacja tego zadania przyniosła im wiele radości.

3. Dzieci indywidualnie zabawiły się w projektantów i wykonały przepiękne projekty doniczek. Na każdej z nich pojawiła się ilustracja obrazujące wybrany fragment lub motyw z lektury.

4. Zainspirowani lekturą uczniowie utworzyli klasowy ogródek. Najpierw założono hodowlę fasoli, którą została umieszczona na klasowym parapecie i wnikliwie obserwowana przez dzieci. Wyniki obserwacji malowały na specjalnie przygotowanych kartach obserwacji. Ponadto w ogródku znalazły się własnoręcznie zasadzone sadzonki zielistki i posiana rzeżucha. Wykonano również eksperyment Co roślina potrzebuje do życia?

Klasa IIb Drzewo do samego nieba Maria Terlikowska

1. Uczniowie po samodzielnym przeczytaniu książki, wzięli udział w quizie oraz grach multimedialnych dotyczących znajomości lektury. Pomógł on w uzupełnianiu Lekturnika.

2. Następnie zorganizowano dzień o tematyce roślinnej. Dzieci uczyły się rozpoznawać rośliny zielne i trujące. Każdy kolorował wybraną przez siebie roślinę, podpisywał ją oraz czytał informacje na jej temat. W ramach utrwalenia nazw roślin i drzew był spacer do lasu. Dzieci starały się nazwać odszukane okazy, zbierały liście z wybranego drzewa lub rośliny oraz tworzyły z nich obrazy. Następnie zorganizowano wystawkę prac.

3. Po rozmowach na temat dbania o naszą planetę, a w szczególności o roślinność uczniowie wykonali kilka eksperymentów. Pierwszym było stworzenie oczyszczalni wody.

W pierwszym kubku włożyliśmy filtr do kawy, w drugim była wata, w trzecim piasek, w czwartym żwir natomiast w piątym kamyki. Umieściliśmy jeden na drugim. Przygotowaliśmy wodę wymieszaną z ziemią i kurzem. Dzieci cierpliwie czekały na wynik. Następnie dzieci sprawdzały w jakich warunkach najlepiej rozwijają się rośliny.

Klasa IIIa Wybór wierszy

1. Każdy uczeń przeczytał dowolny wiersz, którego tematem były rośliny

2. Uczniowie wykonali dowolną techniką prace plastyczne związane tematycznie z czytanym wierszem

3. Dzieci indywidualnie wykonały projekt doniczki według własnego pomysłu.

4. W grupach wykonali plakaty drzew w różnych porach roku.

5 Jako zadanie dobroczynne stworzyli ogródek na parapecie – posadzili samodzielnie kwiaty w doniczkach. Zadaniem każdego ucznia było dbanie o roślinkę przez określony czas.

Klasa IIIb Drzewo do samego nieba Maria Terlikowska

Dzieci samodzielnie przeczytały lekturę, a następnie wykonano zadania z Lekturnika - metryczka, wydarzenia, bohaterowie. Każdy z wielką dbałością rysował i wpisywał poszczególne elementy dotyczące książki.

2. Omawiane wydarzenia dzieci chętnie przeniosły na papier, rysując to, co najbardziej im się podobało czy poruszyło. Z wykonanych prac stworzono w klasie wystawkę w postaci „Lektury na lince”.

3.Tytułowe drzewo stało się dla dzieci inspiracją do wykonania własnego drzewa, tym razem drzewa genealogicznego. W tę pracę włączyli się aktywnie rodzice, pomagając ustalić powiązania rodzinne. Zadanie to, choć pracochłonne, przyniosło wiele pozytywnych efektów, a także pobudziło dzieci do poszukiwań informacji o własnej historii.

4. Na początku maja zorganizowano w klasie Dzień Roślin. Każde dziecko przyniosło doniczkowy kwiatek, który prezentowało kolegom. Uczniowie przygotowali opis rośliny, z wyszczególnieniem jej upodobań i wymagań dotyczących właściwego rozwoju. Lekcja przyrodnicza bardzo się dzieciom podobała.

5. W ramach zajęcia dobroczynnego przeprowadzono eksperyment: Co jest potrzebne roślinom do życia? Uczniowie obejrzeli film przyrodniczy, przygotowali doświadczenie w klasie. Posadzili miętę w 5 doniczkach i każdą opatrzyli właściwą naklejką. W jednej zapewnili wszystkie potrzebne elementy (ziemię, powietrze, światło, wodę, odpowiednią temperaturę). W drugiej zamiast ziemi wsypali piasek, trzecią schowali do szafki, pozbawiając roślinę światła. Mięty w czwartej doniczce nie podlewali, a w piątej odcięli ją od powietrza. Już teraz widać różnice we wzroście roślin, ale obserwację będą jeszcze kontynuowane.

Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie realizowali wiele innowacyjnych działań w oparciu o tekst lektury. Czytanie zostało skorelowane ze zgłębianiem wiedzy na tematy czynienia dobra, niesienia pomocy, ludziom, zwierzętom i roślinom. Realizacja zadań projektowych dostarczyła dzieciom dużo radości i zabawy. Dzieci wykazały się niezwykłą kreatywnością, bujną wyobraźnią, a przede wszystkim realizując zadania dobroczynne, pokazały swoje wielkie serce otwarte na potrzeby innych.

 

Nauczyciele realizujący innowację pedagogiczną:

Dorota Wróblewska, Alina Jurkiewicz, Beata Bieniek,
Maria Król, Małgorzata Gaj

FOTO
 

05 lipca 2024
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS