Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Czytanie ubogaca

1 grudnia br. w sali teatralnej Centrum Kultury w Ciężkowicach odbył się VI Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas VI- VIII szkoły podstawowej pod hasłem „Eliza Orzeszkowa i Wisława Szymborska- damy polskiej literatury”. Organizatorami tego przedsięwzięcia były Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciężkowicach oraz Miejsko- Gminna biblioteka Publiczna w Ciężkowicach; honorowy patronat nad nim objął Burmistrz Gminy Ciężkowice.

Konkurs składał się z dwóch części- w pierwszej uczestnicy czytali wybrany przez siebie fragment powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej (zaleconej w tym roku przez Parę Prezydencką do Narodowego Czytania), natomiast w drugiej części recytowali wiersz Wisławy Szymborskiej, która jest patronką 2023roku, w związku z setną rocznicą urodzin Noblistki.

Do konkursu przystąpiło 21 uczniów klas VI- VIII z 8 szkół podstawowych gminy Ciężkowice. Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: przewodnicząca- p. Beata Weron- Białas (sekretarz gminy Ciężkowice) oraz: p. Ilona Nowak- Padoł (dyrektor ASPO w Ciężkowicach), p. Bogdan Krok (dyrektor CK w Ciężkowicach), p. Anna Jackowska (polonistka) oraz p. Teresa Gurgul (bibliotekarka).

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień jury przyznało 3 wyróżnienia i 4 nagrody następującym uczniom:

Wyróżnienia: Szymon Karpiński (SP w Zborowicach)

Konrad Szot (SP w Zborowicach)

Milena Truchan (SP w Bogoniowicach)

III miejsce: Natalia Lorek (SP w Ciężkowicach)

II miejsce (ex aequo): Kornelia Ramian (SP w Bogoniowicach) oraz Julia Wołkowicz (SP w Bogoniowicach)

I miejsce: Kinga Nosal (SP w Kąśnej Dolnej)

Podsumowując konkurs, przewodnicząca jury p. B. Weron- Białas podkreśliła znaczenie czytania w czasach szybkiej i powierzchownej komunikacji młodzieży w mediach społecznościowych. Zaznaczyła, że do rozwoju osobowości młodego człowieka potrzebny jest kontakt z pięknym literackim słowem, które, ukazując głębię przeżyć książkowego bohatera, pomaga odkryć i rozwinąć własną emocjonalność. Tak więc czytanie ubogaca- nie tylko intelektualnie, ale również wewnętrznie, duchowo.

Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciężkowicach p. Anna Średniawa pogratulowała laureatom oraz podziękowała ich opiekunom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Słowa podziękowania skierowała również do jury i organizatorów przedsięwzięcia, a także do fundatorów nagród: Rady Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciężkowicach, Miejsko- Gminnej Biblioteki w Ciężkowicach oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego oddział w Ciężkowicach.

Ufamy, że wytworzona tradycja konkursu recytatorskiego dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej gminy Ciężkowice będzie kontynuowana i za rok wszyscy miłośnicy pięknego słowa literackiego spotkają się na VII jego edycji! Bo czytanie ubogaca- dorosłych, a jeszcze bardziej młodzież!

W imieniu organizatorów- Gabriela Schabowska

FOTO


 

 

07 grudnia 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS