Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Dobry Start

Szanowni Państwo,

 

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski mogą Państwo składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- portal Emp@tia lub

- serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

- dowodzie osobistym,

- numerze PESEL dziecka,

- numerze telefonu komórkowego,

-  adresie mailowym,

- orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,

- nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

- numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

- podczas e-wizyty w ZUS,

-  w placówce ZUS,

-  w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 

Ważne strony internetowe:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start - informacja dot. świadczenia 300+

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start/dyzury-dobry-start – aktualny wykaz dyżurów pracowników ZUS w innych instytucjach.

 

 Plakat

Z wyrazami szacunku

Wanda Wojtanowska

Koordynator ds. Komunikacji

Społecznej i Edukacji

11 października 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS