Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Dobry Start 300+

Szanowni Państwo,

 

od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start 300+ będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą elektroniczną przy wykorzystaniu następujących kanałów:

* portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

* bankowości elektronicznej,

* portalu empatia.mpips.gov.pl.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

· dowodzie osobistym,

· numerze pesel dziecka,

· telefonie komórkowym,

· adresie mailowym,

· orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko.

Kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,

· o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,

· o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie propagowania wiedzy o nowych zasadach składania wniosków wśród mieszkańców regionu.

Więcej informacji na temat obsługi programu Dobry Start oraz obowiązujących zmian beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

Link

Wanda Wojtanowska

 

Koordynator ds. Komunikacji

Społecznej i Edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Tarnowie

Samodzielny Referat Organizacji i Analiz

ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

tel. 14 632 75 96, 502 009 663

 

02 lipca 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS