Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Biologicznego

       W bieżącym roku szkolnym 2 uczennice klas ósmych wzięły udział w etapie szkolnym Małopolskiego Konkursu Biologicznego. Tematem przewodnim było „Życie człowieka na różnych poziomach organizacji” Uczennice musiały wykazać się wiedzą i umiejętnościami z podstawy programowej dla II i III etapu edukacyjnego, ponadto rozwiązywaniem zadań związanych z pracą z tekstem źródłowym oraz odczytywaniem, analizowaniem, interpretowaniem informacji ze schematów, z tabeli    i wykresów, a także na ich podstawie formułować wnioski. Planowały obserwacje i doświadczenia, formułowały problemy badawcze i hipotezy, weryfikowały hipotezy, odróżniały próby badawcze od próby kontrolnej oraz formułowały wnioski na podstawie obserwacji i doświadczeń. Jedna z uczennic Kinga Kapałka uzyskała kwalifikacje do etapu rejonowego, w trakcie którego godnie reprezentowała szkołę.

Niestety nie  dostała się do etapu wojewódzkiego. 

Gratulujemy wiedzy i umiejętności.

 

Małgorzata Bajorek

 

01 lutego 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS