Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Gdy ludzkie siły ustają pozostaje tylko Bóg...

"To mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Lecz Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają" - z księgi Izajasza (Iz 30, 15.18)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Czcigodna i wielce Szanowna Rado Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, Rodzice, Uczniowie, pragnę przesłać słowo pozdrowienia i zapewniania o mojej modlitwie w Waszej intencji przed obliczem Pana Jezusa Miłosiernego w naszym Sanktuarium.

Ta niecodzienna sytuacja zmusza nas wszystkich do pogłębionej refleksji nad kruchością i niewystarczalnością naszych ludzkich poczynań. W pewnym momencie ludzkie siły ustają i pozostaje tylko Bóg. W tym trudnym dla nas wszystkim czasie życzę niegasnącej nadziei i wiary, że wszystko wróci rychło do normy. Życzę Państwu pogody ducha i siły do przekazywania tego, co najbardziej wartościowe wszystkim, których spotkacie. W najbliższym czasie będę celebrował w naszym Sanktuarium... pustym Sanktuarium, Mszę Świętą w intencji całej Społeczności naszej Szkoły.

 

Z wyrazami należytej rewerencji, ks. mgr Mateusz Florek

20 marca 2020

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS