Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Harmonogram
rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022


w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II

w Ciężkowicach

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców odbędzie się na sali gimnastycznej, pozostałe klasy rozpoczynają rok szkolny w salach lekcyjnych.

 1. Godz. 8.00 – klasy Ia, Ib, IIa,VIIa, VIIb, VIIc, VIIIa, VIIIb, VIIIc
 2. Godz. 9.00 – klasy IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VI

 

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych zespołów klasowych:

 1. Ia – wych. mgr Maria Król – sala nr 26,
 2. Ib – wych. mgr Małgorzata Gaj – sala nr 34,
 3. IIa – wych. mgr Dorota Wróblewska – sala nr 28,
 4. IIb – wych. mgr Alina Jurkiewicz – sala nr 27,
 5. IIIa – wych. mgr Joanna Roczniak – sala nr 36,
 6. IIIb – wych. mgr Beata Bieniek – sala nr 25,
 7. IVa – wych. mgr Aldona Król – sala nr 17 pierwsze piętro byłego           gimnazjum,
 8. IVb – wych. mgr inż. Dariusz Miłkowski – sala nr 27 drugie piętro byłego gimnazjum,
 9. Va - wych. mgr Jolanta Zagórska – sala nr 21 pierwsze piętro byłego gimnazjum,
 10.  Vb – wych. mgr Michał Cieśla – sala nr 38 drugie piętro byłego gimnazjum,
 11.  VI – wych. mgr Magdalena Gabor – sala nr 34 drugie piętro byłego gimnazjum,
 12.  VIIa – wych. mgr Małgorzata Bajorek – sala nr 36 drugie piętro byłego gimnazjum,
 13.  VIIb – wych. mgr Renata Gadecka – sala nr 32 drugie piętro byłego gimnazjum,
 14.  VIIc – wych. mgr Małgorzata Brataniec – sala nr 28 pierwsze piętro byłego gimnazjum,
 15.  VIIIa – wych. mgr Joanna Dziuban – sala nr 31 drugie piętro byłego gimnazjum,
 16.  VIIIb – wych. mgr Anna Jackowska – sala nr 16 pierwsze piętro byłego gimnazjum,
 17.  VIIIc – wych. mgr Rafał Galas – sala nr 23 pierwsze piętro byłego gimnazjum.

 

Na terenie szkoły nadal obowiązują obostrzenia pandemiczne, w związku z tym wszyscy wchodzący na teren placówki są zobowiązani do osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

 

Dyrektor szkoły, Zofia Tarasek

27 sierpnia 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS