Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

 Innowacja pedagogiczna

Wielcy ludzie mojej Małej Ojczyzny

 

Motywacją wprowadzenia innowacji była potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego i ludzi, którzy wpływają na jego rozwój. W związku ze zmieniającym się stylem życia zaczynamy bardziej interesujemy się tym, co jest ciekawego na świecie, a mniej tym, co jest w zasięgu ręki – naszą małą ojczyzną. Wiedza dzieci na temat swojego najbliższego otoczenia jest niewielka. Dlatego bardzo ważne jest aby nie zatracić poczucia przynależności do danej społeczności lokalnej. Należy kształtować i pielęgnować postawy patriotyczne wśród uczniów, które rzutować będą na ich przyszłość. Chciałabym, aby uczniowie klasy V a podczas realizacji innowacji dowiedzieli się jak najwięcej na temat miejsca swojego zamieszkania oraz ludzi.

 

Na zajęcia zapraszałam wielu ludzi zasłużonych dla szkoły i dla gminy. Pierwsze spotkanie odbyło się z udziałem pani dyrektor, Zofii Tarasek (zapoznanie z pracą i życiem zawodowym dyrektora szkoły). Następnie zaprosiłam pana burmistrza, Zbigniewa Jurkiewicza, który zaznajomił uczniów z zasadami funkcjonowania urzędu gminy. Uczniowie z zainteresowaniem dopytywali o najbliższe plany związane z naszą gminą. Kolejne etapy innowacji to:

- wycieczka do Domu Rekolekcyjnego w Ciężkowicach oraz wywiad z księdzem Marcinem Krępą;

- wywiad z panem policjantem;

- zapoznanie z zasadami funkcjonowania banku;

- wycieczka do Dworku Ignacego Jana Paderewskiego.

 

Na zajęcia zapraszaliśmy również rodziców, którzy wykonują ciekawe zawody. Odwiedził nas żołnierz oraz strażak. Uczniowie mieli okazję poznać bliżej ich zawody, założyć ich stroje, obejrzeć przyniesiony sprzęt.

Na zakończenie projektu została stworzona prezentacja multimedialna Wielcy Ludzie Mojej Małej Ojczyzny.

 

Beata Potępa

 

 

 

 

 

 

04 czerwca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS