Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Konkurs dla dzieci – członków Szkolnych Kas Oszczędności
„Jak bezpiecznie, nowocześnie i mądrze oszczędzać w interesie swoim i planety - moja nowa wizja SKO”

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie SKO, którego organizatorem jest Krakowski Bank Spółdzielczy i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Celem konkursu jest propagowanie działalności SKO, wartości i zasad spółdzielczych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych oraz rozbudzanie wyobraźni, pobudzenie kreatywności u dzieci, a także propagowanie ochrony naturalnego środowiska.

 

Zasady dotyczące organizacji konkursu:

  • aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na płaskiej powierzchni;
  • tytuł konkursu: „Jak bezpiecznie, nowocześnie i mądrze oszczędzać w interesie swoim i planety – moja nowa wizja SKO”;
  • dopuszczalny format pracy – A4;
  • każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;
  • praca ma być autorska i nie może naruszać praw osób trzecich.

Termin dostarczania prac konkursowych upływa z końcem dnia 20 marca 2024 r.

Beata Bieniek

08 lutego 2024

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS