Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

KONKURS WIEDZY: CIĘŻKOWICE - MOJE MIASTO

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY: CIĘŻKOWICE - MOJE MIASTO

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/POL_Ci%C4%99%C5%BCkowice_COA.svg/1200px-POL_Ci%C4%99%C5%BCkowice_COA.svg.png

 

 

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach.
  2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o mieście Ciężkowice, rozbudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród dzieci i młodzieży.
  3. W konkursie udział brać mogą uczniowie klas V-VIII.
  4. Startujący rozwiązywać będą test składający się z pytań otwartych i zamkniętych.
  5. Pytania testowe dotyczyć będą wydarzeń aktualnych i historii miasta.
  6. Konkurs odbędzie się 13.03.2023 r. w SP w Ciężkowicach.
  7. Materiały do konkursu:

https://ciezkowice.pl/pl/313/0/dzieje-miasta.html

 

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/1143-ciezkowice/96-historia-miejscowosci/69169-historia-miejscowosci

 

https://ciezkowice.pl/pl/237/0/ratusz-miejski.html

 

https://ciezkowice.pl/pl/464/0/kapliczka-sw-floriana.html

 

https://ciezkowice.pl/pl/292/0/kierownictwo-urzedu.html

 

https://ciezkowice.pl/pl/467/0/cmentarze-wojenne.html (wstęp, Cmentarz z I wojny światowej nr 137 w Ciężkowicach)

 

Zapraszamy do licznego udziału w konkursie

17 lutego 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS