Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Kto czyta, … nie błądzi

     Przysłowie mówi, że „kto pyta, nie błądzi”. Parafrazując to stwierdzenie, można by powiedzieć, że nie błądzi wżyciu też ten, kto dużo czyta, gdyż oznacza to, że jest ciekawy świata i chce o nim dużo wiedzieć. O pozytywnym wpływie książki na rozwój intelektualny, emocjonalny, językowy i społeczny młodego człowieka wiadomo nie od dziś. Stąd różne akcje propagujące czytelnictwo: Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie czy chociażby ostatnia, wspierająca szkoły - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W trosce o właściwą realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły oraz wszechstronny rozwój uczniów Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach przystąpiła do tego programu,  dzięki czemu pozyskała 15 000zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.  Jesienią ubiegłego roku zakupiono z tego funduszu 1231 woluminów oraz kilkanaście audiobooków; ok. 40 % to lektury szkolne - nowe, wprowadzone w ubiegłym roku do Podstawy Programowej z języka polskiego w klasach I - VIII oraz uzupełnienia na miejsce książek zniszczonych, w przypadku lektur z dotychczasowej listy. 

Większą część nabytków (ok. 60 %) stanowią tzw. książki do czytania, czyli klasyczne i współczesne bajki, nowości wydawnicze, bestsellery literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także okolicznościowe książki o tematyce religijnej i patriotycznej. Część nowego księgozbioru stanowią pozycje uwzględniające potrzeby dzieci z niepełnosprawnością oraz takie, które uwrażliwiają na różne problemy wieku młodzieńczego i uczą szacunku dla odmienności innych osób. Zakup tej części książek był poprzedzony ankietami, rozmowami z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacjami z rodzicami, tak by uwzględnić zainteresowania i upodobania uczniów, przy jednoczesnej akceptacji ich opiekunów.

Aby rozpropagować na szerszą skalę czytelnictwo w naszej szkole, przygotowaliśmy projekt pt. Kto czyta, …nie błądzi. Swoim zasięgiem obejmuje on wszystkich uczniów, a zadania do realizacji zostały podzielone w kategoriach wiekowych. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji poszczególnych działań, które rozpoczęły się we wrześniu i trwać mają do końca bieżącego roku szkolnego.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zapoznania się z ofertą czytelniczą biblioteki oraz do zaangażowania w realizację projektu, który - jak mamy nadzieję - zaowocuje rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i społecznym naszych wychowanków!

                                                                                                                          Aneta Kozioł

Gabriela Schabowska

 

19 lutego 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS