Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Małopolski Konkurs Historyczny rozstrzygnięty!

 

Po trzech etapach: szkolnym (30.10.2018 r.), rejonowym (13.12.2018 r.) i wojewódzkim (7.03.2019 r.) mamy wyniki Małopolskiego Konkursu Historycznego. Tematyka tegorocznego konkursu: Ziemie polskie i Polacy pod zaborami (1795 - 1918) na tle wydarzeń z historii powszechnej należała do obszernych, wymagających szerokiej wiedzy i wielu umiejętności niezbędnych do rozwiązania konkursowych zadań. Uczestniczki konkursu musiały opanować wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej klas I – III gimnazjum oraz zapoznać się z dodatkową literaturą.

Z zadaniami konkursowymi świetnie poradziła sobie uczennica kl. III gimnazjum Martyna Udała, zdobywając tytuł Laureata Małopolskiego Konkursu Historycznego. Warto nadmienić, że w tym roku było tylko 11 laureatów tego konkursu.  Druga uczestniczka etapu wojewódzkiego, Alicja Wiatr została jego finalistką.

Laureat to osiągnięcie szczególne, dające wiele przywilejów, m. in. pierwszeństwo w przyjęciu do każdej szkoły państwowej na terenie całej Polski, zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego (część: historia i wiedza o społeczeństwie) z wynikiem 100% oraz dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia gimnazjum. Tytuł finalisty natomiast pozwala zyskać dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia szkoły. Gratuluję wspaniałych osiągnięć. Myślę, że zdobyte doświadczenie podczas przygotowań konkursowych w przyszłości zaowocuje jeszcze lepszą organizacją pracy i odpornością podczas kolejnych wyzwań w nowych szkołach. Serdecznie dziękuję za zrozumienie i wsparcie rodzicom uczestniczek w/w konkursu. Gratuluję Państwu zdolnych i ambitnych dzieci, które były chlubą naszej szkoły.

Foto

Opiekun dydaktyczny – Anna Średniawa

15 czerwca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS