Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

  MAŁOPOLSKIE  TALENTY W  GMINIE  CIĘŻKOWICE

               

            W Gminie Ciężkowice  dnia 13 października 2019r. rozpoczęła się realizacja projektu: „MAŁOPOLSKIE TALENTY” - „Kształtowanie kluczowych kompetencji, w ramach projektu  Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie  10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa Nr RPMP.1.01.05-12-0220/18-00.

Beneficjentem projektu jest GMINA CIĘŻKOWICE

Całkowita wartość projektu to kwota  786 402,38, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 668 442,02 zł

Projekt będzie realizowany przez okres trzech lat. Zajęcia odbywają się w  Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, w której utworzone zostało Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Obecnie  uczniowie uczestniczą w zajęciach ponadprzedmiotowych – kompetencjach społecznych -  I i II etap edukacyjny, następnie będą uczestniczyć w  zajęciach kompetencji przedmiotowych: językowych (język angielski), matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przedsiębiorczości.

W projekcie bierze udział 231 uczniów z klas  V i VI oraz VII i VIII.

Młodzi, zdolni zostali zakwalifikowani do projektu po napisaniu testów w swoich szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy. Testy pisali ci uczniowie, którzy  zadeklarowali  udział w projekcie.

W ramach zajęć ponadprzedmiotowych uczniowie poznają kompetencje społeczne i obywatelskie. Uczą się współpracy w grupie, integracji. Poznają metody motywujące do działania, dowiadują się jak rozwiązywać konflikty, skutecznie się uczyć oraz co robić, aby uniknąć zagrożeń czyhających na nich we współczesnym świecie. Młodzież podzielona jest na 12 grup prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę  pedagogiczną z terenu naszej Gminy, którzy zostali w tym celu przeszkoleni przez specjalistów.

Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Mają zapewniony przez Gminę dowóz  do Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Ciężkowicach oraz powrót do domu. Ponadto korzystają z poczęstunku zagwarantowanego przez beneficjenta.

Cztery lekcje w piątkowe popołudnie mijają na rozwiązywaniu zadań, zabawach
i poznawaniu nowych wiadomości. Projekt jest szansą na rozwój zarówno dla uczniów jak
 nauczycieli.

Foto

Anna Zagała – koordynator projektu

 

10 października 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS