Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Małopolskie Talenty w Ciężkowicach

W bieżącym roku szkolnym gmina Ciężkowice przystąpiła do projektu edukacyjnego Małopolskie Talenty, którego celem jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych i umiejętności uniwersalnych na 3 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej, klas 7-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. Projekt będzie realizowany wśród uczniów/uczennic zdolnych z województwa małopolskiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia uczniów zdolnych projektu innowacyjnego DiAMEnT. W naszej gminie projekt będzie realizowany na dwóch etapach szkoły podstawowej. Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi metodą projektu edukacyjnego PBL (problem-based learning), w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia opiera się na rozwiązywaniu problemów. Do wzięcia udziału w szkoleniach zaproszeni są nauczyciele różnych specjalności pracujący w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, szczególnie nauczyciele matematyki, przedmiotów przyrodniczych, przedsiębiorczości, informatyki oraz języka angielskiego. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wyłonienie uczniów zdolnych z terenu gminy w ramach czterech wspomnianych kompetencji. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów od kl. IV-VII do udziału w zajęciach dodatkowych w ramach tego projektu. Zajęcia będą realizowane od następnego roku szkolnego 2019/20 w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach. W ramach projektu placówka zostanie doposażona w niezbędny sprzęt i materiały edukacyjne. Inicjatywa współfinansowana jest ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

                                                                                              

01 lutego 2019
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS