Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach informuje,
że od dnia 1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice, rozpocznie się 1 marca 2022 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci:

  • urodzone w roku 2015, 2016,
  • dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku szkolnym z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI

Dziecko urodzone w roku 2015 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w roku 2016 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli spełnia jeden z warunków:

  • odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2021/2022,
  • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • jest starsze, ale w ubiegłym roku skorzystało z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1 marca – 25 marca 2022 r. składanie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00:

  • zgłoszeń - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu)
  • wniosków – (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych Uchwałą nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

 

15 kwietnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 

do 22 kwietnia 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia;

 

29 kwietnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dokumenty rekrutacyjne do druku:
1. Wzór formularza  - zgłoszenie.
2. Wzór formularza - wniosek.

Wzory formularzy zgłoszenia i wniosku są również do pobrania w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00 – 15.00.

Adres strony internetowej szkoły: www.sp-ciezkowice.pl  

 

Dyrektor szkoły: Zofia Tarasek

 

24 lutego 2022

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS