Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej na miesiąc styczeń 2024 r.
Grupa III Motylki

Plan pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej  gr. III  na miesiąc styczeń.                                                                                         

Tematy kompleksowe :

 1. Witamy Nowy Rok
 2. Karnawał.
 3. Kocham Babcię i Dziadka.
 4. Zwierzęta zimą.

Ogólne cele dydaktyczno- wychowawcze :

 • Zapoznanie z nazwami dni tygodnia,
 • Kształtowanie koncentracji uwagi, pamięci mechanicznej, logicznego myślenia,
 • Odczytywanie pełnej godziny na zegarze ze szczególnym wskazaniem południa i północy,
 • Próby układania postanowień noworocznych,
 • Doskonalenie umiejętności cięcia nożycami,
 • Wdrażanie do dokładnego wykonania pracy, zachowania ładu i porządku w miejscy pracy,
 • Zapoznanie ze stałością następstw dni tygodnia,
 •  Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7,
 • Zapoznanie z nazwami miesięcy w roku i kolejnością ich występowania po sobie,
 • Zapoznanie się z obrazem graficznym litery „U,u”
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem,
 • Umuzykalnienie dzieci,
 • Zapoznanie się z obrazem graficznym litery „B,b”
 • Utrwalenie znaków równości, mniejszości i większości oraz cyfr,
 • Rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, oraz gibkości,
 • Celebrowanie Dnia Babci i Dziadka.

 

Twist dla Babci i Dziadka”

 

I. Babciu, Dziadku popatrz na nas,

Jak ładnie tańczymy.

Bioderkami poruszamy,

Nóżkę wystawimy.

Zawirują nasze ręce

I zatańczą głowy.

Dzisiaj mamy Wasze święto

O nudzie nie ma mowy.

 

 Ref: Taniec dla Babci i dla Dziadziusia.

 Tańczy go wnuczek i tańczy mała wnusia.

 Razem kółeczka się pięknie obracają.

 Babci, Dziadkowi wnuczęta pomachają

 

09 stycznia 2024

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS