Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Podsumowanie Gminnego Przeglądu Talentów pod hasłem
 „Podziel się swoją pasją”

17.12.2021 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach odbyło się uroczyste podsumowanie gminnego konkursu pod hasłem „Podziel się swoją pasją”, realizowanego w ramach projektu „Małopolskie Talenty- Przedsiębiorczość”. Konkurs ten adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ciężkowice. Do konkursu przystąpiło 127 uczniów, prezentując różne pasje i zainteresowania. Jury w składzie: Pani Beata Weron- Białas- sekretarz Gminy Ciężkowice, Pani Anna Zagała- dyrektor administracji placówek oświatowych w Ciężkowicach oraz Pani Zofia Tarasek- dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach przyznało następujące miejsca/wyróżnienia w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach wiekowych:

I. Talent plastyczny:

 • uczniowie klas I –IV

I miejsce- Dominika Gargula- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiegow JastrzębiII miejsce- Filip Szymański- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachIII miejsce- Monika Kiełbasa- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiegow Jastrzębi

 • uczniowie klas V – VIII

I miejsce- Julia Szybowska- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachII miejsce- Patrycja Synowiec- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w BruśnikuIII miejsce- Joanna Truchan- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachII. Talent fotograficzny:

 • uczniowie klas I –IV

I miejsce- Nadia Jurkiewicz- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiegow JastrzębiII miejsce- Dominika Gargula- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiegow JastrzębiIII miejsce- Daniel Rąpała- Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej

 •  uczniowie klas V – VIII

I miejsce- Natalia Kwiek- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w JastrzębiejII miejsce- Filip Jurkiewicz- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w JastrzębiejIII miejsce- Sylwia Haraf- Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

III. Talent sportowy:

 •  uczniowie klas I – IV

I miejsce- Nikodem Kwaśny- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachII miejsce- Jakub Radziszewski- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowejw JastrzębiejIII miejsce- Lena Padoł- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

IV. Talent taneczny:

 • uczniowie klas I – IV

I miejsce- Izabela Adamczyk- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w JastrzębiejII miejsce- Zespół taneczny w składzie Karolina Furtak, Julia Kubator, Aleksandra Gucwa- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w ZborowicachIII miejsce- para taneczna- Jakub Radziszewski i Lena Jopek- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jastrzębiej

V. Talent aktorski:

 • uczniowie klas I – IV

I miejsce- Oliwia Zych- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w Jastrzębi

VI. Talent wokalno – muzyczny:

 •  uczniowie klas I – IV

I miejsce- Wiktoria Nosal- Szkoła Podstawowa w Kąśnej DolnejII miejsce- Nikola Kiełbasa- Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego w JastrzębiIII miejsce- Zofia Gucwa- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku

 • uczniowie klas V – VIII

I miejsce- Maria Miłkowska- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach;Natalia Kloc- Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w FalkowejII miejsce- Jakub Bawołek- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachIII miejsce- Małgorzata Gnutek- Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczyniez filią w Falkowej; Mariola Paczuła- Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

VII. Talent literacki:

 •  uczniowie klas I – IV

wyróżnienie- Sebastian Brożek- Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej

 • uczniowie klas V – VIII

wyróżnienie- Julia Kachniarz- Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w KipsznejVII. Inna pasja, zainteresowanie

 • uczniowie klas I – IV

I miejsce- Filip Popiela- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w PławnejII miejsce- Bartłomiej Zabielny- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zborowicach

 • uczniowie klas V – VIII

I miejsce- Radosław Piotrowski- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachII miejsce- Wiktor Stanuch- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w CiężkowicachLaureatką nagrody głównej ufundowanej przez Burmistrza Gminy Ciężkowice Pana Stanisława Kuropatwę została- w wyniku internetowego plebiscytu- Julia Szybowska, uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach.

Serdecznie dziękujemy Wam, Drodzy Uczniowie, że zechcieliście poświęcić swój wolny czas na przygotowanie prac/ materiałów wideo, aby zaprezentować swoje pasje i zainteresowania szerszemu gronu odbiorców. Każda praca/ materiał wideo była godna uwagi. Najlepsze prace/ prezentacje pasji i zainteresowań zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Gminę Ciężkowice i Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem szanownego jury oraz Burmistrza Gminy Ciężkowice Pana Stanisława Kuropatwy za objęcie naszego turnieju honorowym patronatem i ufundowanie nagrody głównej dla laureata internetowego plebiscytu. Turniej dowiódł, że w naszej gminie jest wielu utalentowanych uczniów o różnych zainteresowaniach i pasjach. Mamy nadzieję, że projekt ten wzmocnił w nich chęć rozwijania się i doskonalenia oraz kształtowania wielkiej siły woli, bez której- jak powiedział francuski pisarz H. Balzac- „wielki talent nie istnieje„.

link do galerii Pogórze24.pl

Anna Średniawa

17 grudnia 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS