Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Powiatowe podsumowanie
współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży szkół podstawowych

Wśród wielu dziedzin obejmujących edukację i wychowanie we współczesnej szkole osobne miejsce zajmuje sport. Od wielu lat realizowany jest system sportowego współzawodnictwa szkół, którego organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy. W ramach systemu wyszczególniono trzy piony, z czego dwa dedykowane są szkołom podstawowym, a trzeci, funkcjonujący pod ogólną nazwą Licealiady Młodzieży, skierowany jest do uczniów szkół średnich. Rywalizacja uczniów szkół podstawowych przebiega w dwóch kategoriach wiekowych – w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Obie formy obejmują kilkadziesiąt sportowych dyscyplin realizowanych od szczebla gminy, poprzez półfinały i finały powiatowe, etap rejonowy po finały szczebla wojewódzkiego.

W tym złożonym systemie regularnie uczestniczą szkoły z terenu gminy Ciężkowice nierzadko sięgając po znaczące sukcesy. Niewątpliwie do takich zaliczyć należy wyróżnienie, jakie odebrała Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach podczas uroczystej sesji powiatu tarnowskiego poświęconej podsumowaniu sportowego współzawodnictwa szkół podstawowych na tym szczeblu rozgrywek za poprzedni rok szkolny, która odbyła się 29 listopada. Po zsumowaniu punktów uzyskiwanych za wszystkie zawody, w których szkoła była reprezentowana na etapie powiatowym, ciężkowicka placówka w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęła IV miejsce.  Wręczenie okolicznościowego pucharu i dyplomu przedstawicielom szkoły odbyło się w obecności Rady Powiatu Tarnowskiego, a także wójtów i burmistrzów gmin, z których szkoły znalazły się wśród nagradzanych najlepszych „szóstek”. Warto podkreślić, że w całym powiecie zarejestrowanych jest ponad 120 szkół, więc obecność szkoły w czołówce powiatowej klasyfikacji stanowi znaczący sukces. Na dorobek naszej szkoły w punktacji powiatowej złożyły się bardzo dobre występy uczniów w zawodach lekkoatletycznych, drużynowych i sztafetowych biegach przełajowych, zespołowych grach sportowych, tenisie stołowym  i szachach. Różnorodność dyscyplin, w jakich nasi uczniowie odnosili sukcesy wskazuje na wszechstronność pracy ukierunkowanej na rożne uzdolnienia i zainteresowanie młodzieży. Nie bez znaczenia jest też osobiste zaangażowanie uczniów, nauczycieli, a także przychylność rodziców młodych sportowców.

 

Joanna Dziuban

FOTO

 

01 grudnia 2022

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS