Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

ProgramujeMY tarnowski

„ProgramujeMY tarnowski" to projekt, którego celem było umożliwienie uczniom klas I-III szkół podstawowych zdobycia nowych umiejętności w obszarze nauki programowania oraz podniesienia kompetencji cyfrowych osób dorosłych, w tym zwłaszcza nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ciężkowicach projekt był realizowany w okresie styczeń – maj tego roku i składał się z 3 etapów, które przedstawiały się następująco:

 

Etap I - Warsztaty teoretyczno - praktyczne dla nauczycieli i osób dorosłych (łącznie ok 32 godzin)

 

W ramach warsztatów, realizowanych zgodnie z metodyką Blended Learning, łączącą szkolenia i warsztaty stacjonarne z nauką przez Internet oraz dzięki wsparciu trenera, uczestnicy w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, poznawali zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania oraz nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele zapoznawali się również ze scenariuszami zajęć warsztatowych z programowania i budowania robotów dla uczniów klas 1-3 oraz platformą
e-learningową projektu i uczestniczyli w warsztatach:

  • Warsztat pierwszy Nauczyciel kompetentny cyfrowo
  • Warsztat drugi Zaprzyjaźnij się z kodowaniem

 

Etap II - Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczyciela w klasach I-III przy wsparciu trenera (łącznie 30 godzin dydaktycznych)

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie w oparciu o przygotowane specjalnie na potrzeby projektu scenariusze zajęć, przeprowadzili w swoich szkołach zajęcia dla uczniów. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w niezbędny do zajęć sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Nauczyciele korzystali z dedykowanego serwisu edukacyjnego, na którym umieszczali zdjęcia i filmiki z przeprowadzonych zajęć.

Podczas zajęć uczniowie m.in. budowali roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania programowali ich działanie i wprawiali je w ruch. Pozwoliło im to w sposób intuicyjny poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (WeDo 2.0 oraz Scratch). Jednocześnie uczniowie rozwijali umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego rozwiązywania problemów oraz pogłębiali swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, np. biologii czy geografii. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w Zlocie Młodych Programistów, który odbył się 16 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Zlot poświęcony był poszerzeniu wiedzy w zakresie budowy i ożywiania robotów z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo, a także poznawaniu zasad programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych - dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.

 

Etap III - Wsparcie metodyczne dla nauczycieli

 

Przez cały okres trwania projektu nauczyciele korzystali ze wsparcia metodycznego trenera, które polegało na wdrażaniu scenariuszy zajęć. Wsparcie było realizowane w oparciu o program motywacyjny połączony z forum wymiany doświadczeń. Nauczyciele mieli możliwość dzielić się przygotowanymi przez siebie materiałami dydaktycznymi oraz wymieniać doświadczeniami. Na zakończenie projektu nauczyciele mogli wziąć udział w konkursie i zdobyć dla swoich szkół dodatkowy sprzęt informatyczny oraz rozszerzające zestawy klocków.

 

Foto

Trener Sławomir Jachymczyk

16 maja 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS