Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW

„Jesień w obiektywie przedszkolaka”

Każdy przedszkolak ma ulubione miejsca wypoczynku, spacerów, miejsca gdzie chętnie wybiera się z rodzicami. Zachęcamy więc do wspólnych wycieczek, podczas których będzie można poprzyglądać się bardziej i uwiecznić w obiektywie aparatu piękno naszej miejscowości w jesiennej scenerii.

1. Celem konkursu jest:

· rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci z pomocą rodziców;

· zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

· ukazanie piękna jesiennej przyrody;

· wzmocnienie więzi rodzinnych;

· rozbudzanie wrażliwości na piękno natury;

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 6 lat wraz z rodzicami.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

· Zdjęcia należy dostarczyć do wychowawczyń, do dnia 24 października 2023 r.

· Zdjęcie w ilości 1 szt. w dowolnym formacie, przedstawiające wybrane miejsce w jesiennej scenerii.

5. Do zdjęcia umieszczonego w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem dziecka oraz grupą, imieniem i nazwiskiem Rodzica.

6. Kryteria oceny prac:

- treść fotografii – wybór tematu i sposób jego ujęcia;

- oryginalność wykonanego zdjęcia;

- wrażenie artystyczne;

- jakość techniczna – ocena przygotowania technicznego fotografii.

7. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni za miejsce I, II i III.

8. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26.10.2023r.

9. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu

10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

11. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w głównym holu a zdjęcia galerii zostaną umieszczone na stronie internetowej.

· Finałowa wystawa prac konkursowych odbędzie się w dniach 30 października – 5 listopada 2023r.

Osoby odpowiedzialne za konkurs: Sylwia Zięba, Agnieszka Galas

Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym!!!

11 października 2023
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS