Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin konkursu plastycznego

pt. Moja ulubiona postać z bajki

 

 1.  Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciężkowicach.
 2. Koordynatorzy konkursu: Irena Sikora, Agnieszka Galas.
 3. Cele konkursu:
 • promowanie Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek,
 • zainteresowanie dzieci literaturą,
 • wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,
 • promowanie talentów plastycznych dzieci.

 

4. Regulamin konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać bohatera z ulubionej bajki.
 • Postać bajkowego bohatera powinna być obdarzona indywidualnymi cechami i atrybutami przedstawionymi w przeczytanej książeczce.
 • Prace mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi (np. malowanie, wydzieranie itp.).
 • Prace należy wykonać na kartce formatu A4, A3 (forma płaska).
 • Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 3-4 latki
  • 5-6 latki
 • Każdą pracę konkursową należy opatrzyć metryczką (załącznik 1).
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeczytanie przez rodzica książeczki o ulubionym bohaterze.
 • Termin dostarczenia prac: 31.10.2023-02.11.2023

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

Przy ocenie uwzględniane będą następujące kryteria:

 • zgodność z tematem,
 • pomysłowość wykonania,
 • zastosowanie różnych technik plastycznych
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 listopada 2023 r. w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

załącznik nr 1

 

30 października 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS