Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

REGULAMIN MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„POLSCY POECI DZIECIOM”

POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE

 

ORGANIZATOR: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciężkowicach

 

Koordynatorzy – Irena Sikora, Agnieszka Galas

 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU : 13 grudnia 2023 r. tj. środa  o godz. 10:00   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciężkowicach; ul. Tysiąclecia 12; 33-190 Ciężkowice

 

CELE:

 

  • Artystyczna aktywizacja przedszkolaków.
  • Popularyzowanie poezji dziecięcej.
  • Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
  • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.
  • Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
  • Promocja talentów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

- W konkursie mogą brać udział dzieci z Przedszkoli z terenu Gminy Ciężkowice,

 

- Każde przedszkole może zgłosić po jednym uczestniku z każdej grupy przedszkolnej. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych: 4-5 oraz 6-latki.

 

- Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza (autorstwa polskiego poety) o tematyce dowolnej, dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy. Mile widziany strój nawiązujący do prezentowanego utworu.

 

-  Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o dowolnej tematyce (mile widziane i dodatkowo plusowane będą strój, rekwizyty związane z prezentowanym utworem)

 

-  Czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.

 

- Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej Karcie zgłoszenia w terminie nieprzekraczającym do dnia  4 grudnia 2023r. w Przedszkolu w Ciężkowicach lub przesłać w wiadomości e-mailowej na adres pp1ciezkowice@wp.pl. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

PRZEBIEG KONKURSU:                      

  Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

 

4-5 latki

 

6 latki

 

KRYTERIA OCENY:

 

  • Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
  • Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

 

- dobór repertuaru;

 

- dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja;

 

- interpretacja utworu;

 

- znajomość teksu;

 

- ogólny wyraz artystyczny;

 

- strój, rekwizyty.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

 

- komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników,

 

- każdy członek komisji przyznaje punkty w skali 1do 3 za poszczególne kryteria,

 

- w przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji,

 

- decyzja Komisji jest niepodważalna,

 

Nagrody dla laureatów

 

- w każdej grupie wiekowej przyznane będą I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,

 

- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,

 

- wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciężkowicach, portalu Pogórze24 oraz lokalnej prasie.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 

a)    zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przeprowadzenie konkursu,

 

b)   zmiany terminu konkursu.

 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych uczestnika do celów niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018rr.

 

3.  wszelkie zapytania odnośnie konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu:

 

    Ireny Sikory( tel. 506 338 745), Agnieszki Galas ( tel. 602 359 527)

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

15 listopada 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS