Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Rekrutacja

do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum zobowiązani są do elektronicznej rekrutacji. Poniżej znajdują się linki do stron.

 

Uczniowie klasy VIII

https://malopolska-posp.edu.com.pl/kandydat/

 

Gimnazjaliści

https://malopolska-pogim.edu.com.pl/kandydat/

 

Podstawowe terminy procesu rekrutacji:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 25 kwietnia do 10 czerwca

Doręczenie kopii świadectw oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu od 21 do 25 czerwca

Publikacja list przyjętych absolwentów – 28 czerwca

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez ucznia, czyli doręczenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o wyniku egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego do 9 lipca.

Szczegóły zawierają dokumenty:

Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.

Dz. U. z 2017 r. poz. 610

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r.

06 maja 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS