Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Rekrutacja 2023/2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach informuje,

że od dnia 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI
 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ciężkowice, rozpocznie się 27 lutego 2022 r.

W rekrutacji biorą udział dzieci:

  • urodzone w roku 2016, 2017
  • dzieci starsze korzystające w ubiegłym roku szkolnym z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

 

ZASADY  DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI
 

Dziecko urodzone w roku 2016 ma obowiązek rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

Dziecko urodzone w roku 2017 może rozpocząć naukę w klasie pierwszej na wniosek rodziców, jeżeli spełnia jeden z warunków:

  • odbyło obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2022/2023,
  • posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • jest starsze, ale w ubiegłym roku skorzystało z odroczenia obowiązku szkolnego.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
 

27 luty – 24 marca 2023 r. składanie w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00:

  • zgłoszeń - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu)
  • wniosków – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych
    Uchwałą nr XXIV/182/17 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciężkowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów).

5 kwietnia 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 21 kwietnia 2023r. potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku w formie pisemnego oświadczenia

24 kwietnia 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załącznik nr 1: Zgłoszenie dla uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły
Załącznik nr 2: 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania  załącznik do zgłoszenia
Załącznik nr 3: Wniosek dla uczniów zamieszkujących poza obwodem szkoły
Załącznik nr 4: 
Kryteria
załącznik do wniosku


Wzory formularzy można również pobrać w sekretariacie szkoły,
w godz. 8.00 – 15.00

19 lutego 2023

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS