Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

 SKO

Szkolna Kasa Oszczędności

SKO jest to szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. System został zainicjowany przez Pocztową Kasę Oszczędności. Po II wojnie światowej system był rozwijany przez Powszechną Kasę Oszczędności. Obecnie jest prowadzony m.in. przez PKO Bank Polski i niektóre banki spółdzielcze (w tym nasz Krakowski Bank Spółdzielczy).

Głównym celem programu jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.

W naszej szkole SKO działa już od wielu lat.  Organizacja ta służy kształtowaniu wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, wypracowaniu wśród nich racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, a także popularyzuje wiedzę na temat bankowości.

Podsumowanie I półrocza:

Najlepiej oszczędzającą klasą w roku szkolnym 2018/2019 jest klasa II b.

Mistrzami oszczędzania zostali: Karolina Gąsior (kl. II b) oraz Kamil Hołda (kl. VIII a)

 

Foto

Opiekun SKO Beata Potępa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 marca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS