Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Stypendia socjalne

Drodzy rodzice i opiekunowie,


w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną pragnę Państwa poinformować, że ulega zmianie procedura rozliczania faktur i wypłaty stypendium socjalnego o charakterze edukacyjnym.
Kwota wypłacanego stypendium za okres styczeń-czerwiec 2020 r. wynosi 600 zł na jedno dziecko i będzie dokonywana na numer rachunku bankowego podanego przez wnioskodawcę.
Faktury potrzebne do rozliczenia stypendium nie będą przyjmowane osobiście. Należy je, zatem skompletować, opisać po drugiej stronie faktury (wpisując imię, nazwisko dziecka i kwotę, która została przeznaczona na każde dziecko z danej faktury).
Wraz z fakturami wnioskodawca musi przygotować własnoręcznie podpisane pismo o treści:
 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie należnej kwoty stypendium o charakterze edukacyjnym na podany niżej numer konta:


………………………………………………………………………………………………”
Następnie faktury i pismo należy zapakować do koperty oraz zaadresować:


Administracja Samorządowa Placówek Oświatowych w Ciężkowicach
ul. Tysiąclecia 12
33-190 Ciężkowice
z dopiskiem „stypendium”


Koperty należy złożyć w SP Ciężkowice w przedsionku wejścia do szkoły, do przygotowanego tam zamkniętego pudła. W tym celu należy zadzwonić do drzwi szkoły, po otwarciu przez pracownika ASPO drzwi wrzucić przygotowaną kopertę do pudła.
 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod numer:

14 651-10-72 ASPO,
728 368 505 dyrektor ASPO Anna Zagała

792 489 646 Barbara Bućko

 
Koperty można dostarczać począwszy od dnia 16 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. w godzinach 9.00-13.00.
Wypłata stypendium będzie dokonywana przelewem niezwłocznie po sprawdzeniu prawidłowości rozliczenia się z poniesionych kosztów pod względem merytorycznym i finansowym.
Decyzje o przyznaniu stypendium będą do odbioru w szkołach podstawowych, po uprzednim skontaktowaniu się z dyrektorem szkoły.


Prosimy o wyrozumiałość i współpracę.

 

Dyrektor szkoły

Zofia Tarasek

20 kwietnia 2020

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS