Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2022

Konkurs miał na celu pogłębianie wśród dzieci i młodzieży  wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry, rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych oraz zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez czerpanie radości z efektów wspólnych działań twórczych. Uczniowie wykonali przepiękne prace, różnymi technikami i formami przekazu.

 

Jolanta Zagórska

FOTO

 

08 grudnia 2022

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS