Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Szkolny konkurs historyczny - Starożytne cywilizacje

REGULAMIN
 

Cele konkursu:
-rozwijanie zainteresowań uczniów,

-utrwalanie zdobytej wiedzy,

-kształtowanie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego minionych pokoleń,

-wzbogacanie i udoskonalanie form pracy z uczniem zdolnym.
 

Zasady:
-konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII,
-uczeń powinien wykazać się wiedzą o poznanych starożytnych cywilizacjach w zakresie podstawy programowej  (podręcznik do klasy V, str.8-130),

-konkurs ma formę testu  (pytania otwarte i zamknięte),

-na rozwiązanie testu przeznaczone jest 45 min,

-uczniowie chętni do udziału w konkursie zgłaszają się do
p. M. Gabor do 30.11.2022r.

 

Termin konkursu: 14.12.2022r.

 

 

06 listopada 2022

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS