Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Wiem Więcej ...

V GMINNY KONKURS WIEDZY OGÓLNEJ

Wiem Więcej o naszej Ojczyźnie

pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Ciężkowice

Pana Zbigniewa Jurkiewicza

 

Dnia 5 marca odbył się w naszej szkole finał V Gminnego Konkursu Wiedzy Ogólnej Wiem Więcej o naszej Ojczyźnie, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Gminy Ciężkowice, Pan Zbigniew Jurkiewicz.

Konkurs o podobnej formie cieszył się w poprzednich latach dużym zainteresowaniem uczniów naszej gminy. W tym roku szkolnym chcieliśmy go wpisać w obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

W finale wzięło  udział 23 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum wyłonionych w eliminacjach szkolnych.

 

Główne cele konkursu to: kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postaw patriotycznych, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów i stwarzanie im możliwości współzawodnictwa.

 

Konkurs składał się z dwóch części: w pierwszej uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań zamkniętych, w drugiej odpowiadali na 30 pytań otwartych z prezentacji multimedialnej.

Pytania dotyczyły historii naszej ojczyzny, literatury, wiedzy o społeczeństwie i najważniejszych organów władzy we współczesnej Polsce, muzyki, sztuki, kultury, geografii Polski i jej walorów turystyczno – krajoznawczych, polityki i miejsca Polski we współczesnym świecie oraz sportu.

 

 Wyniki konkursu:

I miejsceIwona Kutypa

Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

II miejsce – Alicja Wiatr

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

III miejsce – Natalia Stec

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi

 

Wyróżnienia – w kolejności zdobytych miejsc otrzymali:

Kamila Olechny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej

Aleksandra Dziuban

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

 

Maksymilian Janik

Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej

 

Oliwia Wróbel

Zespół Szkół Publicznych im. św. Jana Kantego w Zborowicach

 

Julia Popiela

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławnej

 

Angelika Jamka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi

 

Damian Rąpała

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy nagrody, a pozostali drobne upominki.

Pragniemy podziękować wszystkim nauczycielom, którzy zaangażowali się w przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz służyli pomocą merytoryczną w opracowaniu pytań konkursowych.

Panu Burmistrzowi Gminy Ciężkowice Zbigniewowi Jurkiewiczowi dziękujemy za objęcie honorowym patronatem konkursu i ufundowanie nagród rzeczowych.

 

Dziękujemy również pozostałym sponsorom konkursu:

 

- Muzeum Przyrodniczemu w Ciężkowicach

- Pani Dyrektor oraz bibliotece Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

- Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku

Wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy osiągniętych wyników.

 

Foto

Józefa Jachymczyk

Marta Hołda

05 marca 2019

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS