Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Zdalna Szkoła

Gmina Ciężkowice realizuje projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Opis: Projekt polega na zakupie 30 komputerów przenośnych dla nauczycieli i uczniów 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Ciężkowice. Pozwoli to na zwiększenie poziomu dostępności do usług szerokopasmowych dla uczniów placówek oraz ułatwi proces kształcenia na odległość.

Lokalizacja: Projekt realizowany jest na terenie Gminy Ciężkowice

Okres realizacji: 15.04.2020 r. - 15.10.2020 r.

Wartość projektu: 69 999,90 zł

Wydatki kwalifikowalne: 69 999,90 zł

Dofinansowanie: 69 999,90 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy 90/100) tj. 100% kosztów kwalifikowanych.

Źródło dofinansowania: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Działania 1. 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Plakat

 

10 września 2020
Źródło grafiki: http://fatamorgana26.blogspot.com/

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS