Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciężkowicach

Obchodzimy okrągłą 230. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 
Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.
3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą - po amerykańskiej - na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru Polski. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. W roku 2021 obchodzimy okrągłą 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie klasy V przygotowali tematyczne prezentacje, które przybliżą wydarzenia z tamtych lat…
 
prezentacja Jolanty,
prezentacja Klaudii,
prezentacja Jakuba,
prezentacja Szymona,
prezentacja Maksymiliana.
 
Opieka merytoryczna: Magdalena Gabor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 kwietnia 2021

Skontaktuj się z nami

spciezkowice@ciezkowice.pl

tel. 14 6510040 

ul. Tysiąclecia 12

33-190 Ciężkowice

@ SP Ciężkowice Edytor WebWave CMS